FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube

Anbefalinger og henvisninger

Bruksområder

Last ned bruksområdene for Nokian Noktop slitebaner.

Riktig lagring

Oppbevar regummieringsmaterialene i et kjølig (15-20 °C), tørt og støvfritt rom med jevn temperatur. Materialene må beskyttes mot dagslys og sollys. Unngå å plassere dem i nærheten av radiatorer. Under transport vil materialer som er blitt utsatt for lav temperatur stivne. Egenskapene kommer tilbake i omtemperatur (20 °C eller over). Materialene må lagres slik at det ikke avsettes merker på dem. Materialene må oppbevares i den originale emballasjen. Slitebaner som har vært på lageri over ett år må limes på nytt. Brukstiden for mellomgummien er 4 mnd fra produksjonsdatoen. Ved lagring av limet må offentlige bestemmelser følges. Brukstiden for limet er 6 mnd fra produksjonsdatoen. En vannløselig maling for dekk må ikke fryse.