Nokian Mine King L-5S er spesialdesignet for underjordiske lasteområder.

For tungt utstyr

Robust dekkstamme gir sold og pålitelig håndtering og gjør dekket slitesterkt mot kutt. Dekkets lastekapasitet er på nivå med de tyngste maskinene på markedet og har en sikkerhetsmargin ved evt. overbelastning.

Ha oversikt over slitasjen

En indikator for gjenstående mønsterdybde på dekkets sidevegg forenkler inspeksjonen av slitebanen. Resterende mønsterdybde kan lett sjekkes daglig uten ytterligere måleutstyr.

  • FLERE LAG IVARETAR DEKKSIKKERHETEN I KREVENDE BRUKSOMRÅDER
  • NY DEKKSTAMME OG PERLE MATERIALER GJØR DET MULIG Å ØKE DET MAKSIMALE DEKKTRYKKET OPP TIL 8 BAR (12.00-20 OPP TIL 10 BAR)
  • HØYERE LASTEKAPASITET GIR MULIGHETER FOR Å BRUKE DEKKET PÅ TYNGRE OG MER EFFEKTIVE MASKINER
  • EGEN INDIKATOR LAR DEG LETT INSPISERE GJENVERENDE MØNSTERDYBDE